Nasze usługi

Usługi księgowe

Naszą firmę tworzą ludzie dla których księgowość jest pasją. Wiemy, że rzetelnie i profesjonalnie prowadzona księgowość to nie tylko rejestrowanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i raportów dla urzędów, ale także wsparcie w rozwoju biznesu, jak również najlepsze źródło informacji dotyczących bieżącej kondycji przedsiębiorstwa.


Wraz z usługą nasi klienci otrzymują dedykowanych specjalistów, którzy dzięki swojemu praktycznemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy świadczą usługę na najwyższym poziomie.

Usługa outsoursingu księgowego obejmuje prowadzenie:

 • ksiąg handlowych spółek oraz osób fizycznych – pełna księgowość
 • podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Księgi handlowe spółek oraz osób fizycznych – pełna księgowość

 • weryfikacja dostarczonych dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym
 • rejestracja dowodów księgowych
 • obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT i obliczanie podatku
 • sporządzanie i przesyłanie JPK
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych takich jak: księga główna, ewidencja środków trwałych
 • sporządzanie planów amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans/rachunek zysku i strat)
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • terminowa sprawozdawczość do US
 • obsługa kontroli przez US

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów do celu podatku VAT
 • obliczanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie i przesyłanie JPK
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
 • prowadzenie środków trwałych
 • prowadzenie rejestrów do celów podatku VAT
 • wypełnianie i przesyłanie do odpowiednich urzędów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych
uslugi ksiegowe

Potrzebujesz pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej albo rejestracji spółki w KRS?