Poznaj nasz zespół

O nas

Zarząd

Emilia Lipniacka

Główna księgowa

Emilia to certyfikowana księgowa z 18 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w rozliczaniu działalności gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. Księgowość to jej pasja, posiada szeroki zakres wiedzy z dziedziny podatków i finansów, który wciąż poszerza i aktualizuje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Jest absolwentką studiów wyższych z dziedziny ekonomii oraz zarządzania. W 2011 roku zdobyła certyfikat Specjalista ds. rachunkowości, a w roku 2020 uzyskała tytuł Głównego Księgowego. Obecnie w naszym zespole odpowiedzialna jest za nadzór działu uproszczonej księgowości oraz kontakt z klientami biura.

Magdalena Cybula

Główna księgowa

Magdalena to certyfikowana księgowa z wieloletnim i bogatym doświadczeniem z dziedziny podatków i finansów. Od 20 lat specjalizuje się w księgowości spółek handlowych. Biegle posługuje się licznymi programami księgowymi rozliczając firmy z wielu różnorodnych branż. Dzięki biegłej znajomości Excela specjalizuje się w tworzeniu skomplikowanych prognoz i analiz finansowych. Swoją wiedzę księgową wciąż poszerza i aktualizuje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Jest absolwentką studiów wyższych z dziedziny ekonomii oraz zarządzania. W 2011 roku zdobyła certyfikat Specjalista ds. rachunkowości, a w roku 2020 uzyskała tytuł Głównego Księgowego. Aktualnie w naszej firmie sprawuje nadzór nad działem pełnej księgowości.

Edyta Kłoda

Specjalista ds. kadr i płac

Edyta to dyplomowany specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada 22 letnie doświadczenie jako kadrowa. Specjalizuje się w obsłudze rozliczeń kadrowo – placowych, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jak również obsługi w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Swoje praktyczne doświadczenie poszerza i aktualizuje uczestnicząc w licznych szkoleniach z obszaru prawa pracy. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2017 roku uzyskała certyfikat wraz z kodem zawodu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. płac. W naszym zespole jest odpowiedzialna za nadzór działu kadr i płac.

Dział pełnej księgowości

Mateusz Bal

Główny księgowy / Kierownik biura

Mateusz jest absolwentem technikum ekonomicznego, następnie zdobył
licencjat na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz magistra na specjalizacji Audyt i Rachunkowość Zarządcza. W 2022 roku otrzymał certyfikat Głównego Księgowego. Posiada 5 letnie doświadczenie w dziale pełnej księgowości zajmując się kompleksową obsługą spółek handlowych. Mimo szerokiej i gruntownej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków uczestniczy w licznych szkoleniach by być na bieżąco z wciąż zmieniającymi się przepisami. Od 2022 roku pełni dodatkowo funkcję kierownika naszego biura.

MONIKA BARANOWSKA

Monika Baranowska

Księgowa

Monika jest absolwentką kierunku Finanse i rachunkowość. Od 2 lat pracuje w dziale pełnej księgowości zajmując się obsługą rozliczeń spółek handlowych. Uczestniczy w wielu szkoleniach z zakresu podatków by być na bieżąco z wciąż zmieniającymi się przepisami. W 2022 roku otrzymała certyfikat specjalisty ds. rachunkowości.

Natalia Smolak

Młodsza księgowa

Natalia uzyskała tytuł technika ekonomisty i jest absolwentką kierunku finanse i rachunkowość. Posiada 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale pełnej księgowości zajmując się rozliczaniem spółek handlowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach z dziedziny rachunkowości i podatków.

Edyta Mateja

Księgowa

Edyta jest księgową z 6 letnim doświadczeniem w dziale pełnej księgowości gdzie zajmuje się kompleksową obsługą spółek handlowych. Swoją wiedzę na bieżąco aktualizuje uczestnicząc w wielu szkoleniach o tematyce rachunkowo – podatkowej. W 2018 roku ukończyła kurs Specjalista ds. rachunkowości.

Dział księgowości uproszczonej

Ewa Świć

Księgowa

Ewa jest absolwentką studiów wyższych na kierunku administracja. W zawodzie pracuje 5 lat stale podnosząc swoje kompetencje na licznych kursach dotyczących optymalizacji podatkowej i rachunkowości. 2023 roku ukończyła kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych. Jako specjalista ds. rachunkowości w naszej firmie zajmuje się księgowością uproszczoną rozliczając kompleksowo jednoosobowe działalności gospodarcze. Dodatkowo specjalizuje się w rozliczaniu dotacji unijnych.
MAGDALENA DEPTA

Magdalena Depta

Księgowa

Magdalena to księgowa z 6 letnim doświadczeniem. Jest absolwentką technikum ekonomicznego, a następnie studiów wyższych na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2020 roku posiada certyfikat specjalisty ds. rachunkowości. W naszym zespole zajmuje się kompleksowym rozliczaniem jednoosobowych działalności pracując w dziale księgowości uproszczonej. Do jej obowiązków należy również rozliczanie dotacji unijnych. Swoją wiedzę aktualizuje uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach podatkowych.

Dorota Chrostek

Księgowa

Dorota to certyfikowana księgowa z 12 letnim doświadczeniem. Od 2016 roku posiada certyfikat samodzielnego księgowego, a swoją wiedzę aktualizuje i poszerza uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach o tematyce podatkowej. W naszym zespole zajmuje się rozliczaniem jednoosobowych działalności gospodarczych w dziale księgowości uproszczonej. W 2023r. ukończyła kurs podatkowy dla samodzielnych księgowych.

Joanna Gorzel

Księgowa

Joanna jest absolwentką kierunku finanse i rachunkowość jak również ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego. W 2018 roku uzyskała certyfikat Specjalisty ds. podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Posiada 9 letnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości uproszczonej gdzie zajmuje się rozliczaniem jednoosobowych działalności gospodarczych jak również dotacji unijnych.
KATARZYNA JABŁOŃSKA

Katarzyna Jabłońska

Młodsza księgowa

Katarzyna absolwentka kierunku finanse i rachunkowość. Posiada 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości uproszczonej zajmując się rozliczaniem jednoosobowych działalności gospodarczych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach podatkowych.

Dział kadr i płac

Karolina Najda

Specjalista ds. kadr i płac

Karolina jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W zawodzie pracuje już 20 lat stale poszerzając i aktualizując swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach związanych z zarządzaniem personelem. Specjalizuje się w obsłudze kadrowo -płacowej, rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz w rozliczaniu czasu pracy i wynagrodzeń cudzoziemców. Do jej obowiązków należy również pomoc przedsiębiorcom w legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników nie posiadających polskiego obywatelstwa. W 2018 roku uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista da kadr i wynagrodzeń.  W 2021r ukończyła certyfikowany kurs Specjalista da zatrudniania cudzoziemców.

Katarzyna Kazalska

Specjalista ds. kadr i płac

Katarzyna to certyfikowany specjalista do spraw zarządzania pracownikami. Specjalizuje się również we wszelkich kwestiach związanych z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Posiada również szeroką wiedzą dotyczącą obsługi związanej z zatrudnianiem cudzoziemców. W zawodzie pracuje od sześciu lat, a swoją wiedzę wciąż poszerza uczestnicząc na bieżąco w szkoleniach i kursach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce. W 2020 roku uzyskała certyfikat potwierdzony kodem zawodu specjalisty ds. kadr i płac.
PIWOŃSKA IWONA

Iwona Piwońska

Specjalista ds. kadr i płac

Iwona to kadrowa z 24 letnim doświadczeniem w zawodzie. Posiada gruntowną wiedzę dotyczącą obsługi kadrowo-płacowej pracowników , zatrudniania cudzoziemców oraz zobowiązań i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uczestniczy w wielu szkoleniach z zakresu prawa pracy by być na bieżąco z wciąż zmieniającymi się przepisami. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2015 roku uzyskała certyfikat potwierdzony kodem zawodu specjalisty ds. kadr i płac.
AGNIESZKA GŁOWACKA

Agnieszka Głowacka

Specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka to certyfikowany specjalista do spraw kadr i płac. Posiada 8 letnie doświadczenie w zawodzie. Swoją wiedzę aktualizuje i poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się obsługą kadrowo-płacową oraz rozliczeniami z zakresu ubezpieczeń społecznych. W 2023 roku uzyskała certyfikat potwierdzony kodem zawodu specjalisty ds. kadr i płac.

Dział administracyjny

Julia Pałys

Asystentka biura

Julia jest studentką ekonomii. W naszym zespole dba o realizację bieżących zadań o charakterze organizacyjno-biurowym, jest odpowiedzialna za sprawny obieg dokumentów w firmie, umawianie spotkań z kontrahentami, przygotowywanie pism, raportów, umów. Współpracuje również z działem księgowości wspomagając wstępny proces weryfikacji dokumentów.