Nasze usługi

Dotacje

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej / pozyskania stażysty lub utworzenia nowego stanowiska pracy:

  • Wypełnienie wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami
  • Wypełnienie wniosku o staż

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

  • Sporządzenie wniosku
  • Sporządzenie biznesplanu
  • Rozliczenie dotacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym